ARRENDAMENT VIVENDA C/ JUAN CARLOS I ARRENDAMIENTO VIVIENDA C/JUAN CARLOS I
11/12/2017

Procediment per a l'arrendament de la vivenda de propietat municipal, situada al c / Joan Carles I.

L'adjudicació i forma de presentació de les sol·licituds es realitzaran mitjançant l'estipulat en el Plec de condicions que el regula.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de gener de 2018 a les 14:00 h.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedimiento para el arrendamiento de la vivienda de propiedad municipal, sita en c/ Juan Carlos I.

La adjudicación  y  forma de presentación de las solicitudes se realizarán mediante lo estipulado en el Pliego de condiciones regulador del mismo.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 10 de enero de 2018 a las 14:00 h.

Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31